طرح هاي_1000شانه 8 رنگ

تعداد رنگ: 8رنگ  
شانه: 1000  
تراكم: 3000  
جنس نخ: 100 صدرصد آكرليك  
سايز ها: 3*4_2.5*3.5_2*3 و انواع قليچه ها  
قيمت  
 
كد طرح 6001 كرم  
 
كد طرح : 6001 سزمه اي  
 
كد طرح : 6002 كرم  
 
كد طرح: 6005 سرمه اي  
 
كد طرح : 6008 سرمه اي  
 
كد طرح : 6010 سرمه اي  
 
كد طرح : 6012آبي  
 
كد طرح : 6012 كرم  
   

 

ادامه مطلببرچسب ها: ،
[ ۱ ]
/>